Каква е мојата иднина со СОО?

Стручното образование и обука нудат разновидни можности, а сите тие зависат од вашиот избор. Во земјава има 73 училишта за СОО и вие можете да изберете едно од нив.

 

Она што е најважно, сите реформирани профили се базирани на пазарот на труд – што и да изберете, за истото е веќе утврдено дека тоа е нешто за кое има слободни работни места. Покрај тоа, постојат некои аспекти кои треба да се земат предвид:

 • Секогаш изберете образование за коешто имате афинитети – доколку имате советник за избор на кариера во вашето училиште или имате можност да се консултирате со таков советник, земете ги предвид нивните совети - тие се обучени за да ви помогнат да утврдите што е она што е најдобар избор за вас;
 • Разгледајте ги модулите, тие се нови во нашиот образовен систем - тие ви нудат флексибилност и можност за промена на фокусот во текот на образовниот процес; 
 • СОО е насочено кон практични знаења - бидете свесни дека без оглед на тоа кое занимање ќе го изберете, треба да сте подготвени да учите на практично ниво;
 • Размислете за иднината - што ви нуди конкретното училиште по завршувањето;
 • Обидете се да ги разберете трендовите - кои индустрии се во фокусот во моментов и кои занимања се најбарани.   

Листа на занимања за кои постои побарувачка во моментов или ќе постои побарувачка во иднина:

 • Продажба
 • Водоводџии
 • Кројачи
 • Техничари или оператори за преработка на храна
 • Занимања поврзани со градежништво
 • Занимања поврзани со угостителство
 • Занимања поврзани со туризам
 • Келнери и бармени
 • Бизнис и администрација
 • Грижа – деца и возрасни
 • Електрични инженери - телекомуникации
 • Електроничари
 • Машински инженери
 • ИТ техничари
 • Инженери во текстилната индустрија
 • Градежни техничари
 • Систем оператори
 • Фармацевтски техничари
 • Администратори
 • Машински техничари
 • Хемиски лаборанти
 • Графички техничари
 • Техничари - поставувачи на цевки за водоснабдување
 • Геодетски техничари
 • Оператори на телекомуникациска опрема
 • Изработувачи на клучеви и брави
 • Столари
 • Ѕидари со тула
 • Заварувачи
 • Заварувачи (со аргон)
 • Дрводелци
 • Работници за метални конструкции
 • Келнери
 • Готвачи
 • Слаткари
 • Пекари
 • Градежни работници
 • Градежни работници за одржување на објекти
 • Фасадери
 • Гипсери
 • Монтери на градежни елементи
 • Монтери на метални конструкции
 • Механичари, составувачи на батерии и акумулатори
 • Електроинсталатери
 • Работници за преработка на овошје и зеленчук, итн.
 • Чевлари
 • Работници во земјоделството, лозарството и градинарството
 • Рачни пакувачи, итн.
 • Градежни техничари
 • Ѕидари
 • Придружници при патување
 • Водичи
 • Професионалци за организирање настани
 • Водичи за алтернативен туризам
 • Ресторантски услуги
 • Послужување на вино
 • Бармени
 • Собарки
 • Општо одржување
 • Месари
 • Рударски инженери за подземни ископи
 • Рударски инженери за преработка на минерални суровини
 • Пеглачи
 • Шивачи
 • Кожарска индустрија
 • Моден дизајн
 • Одржување на текстилни машини
 • Ракувачи со стругалка
 • Автомеханичари
 • Ракувачи со виљушкар
 • Машински техничари
 • Електричари - монтери
 • Електричари
 • Електротехничари
 • Оператори во електрична централа
 • Оператори на преработувачка опрема
 • Агрономи
 • Земјоделски инженери
 • Работници во мелница
 • Прехранбена индустрија – варење пиво
 • Контролори на квалитетот
 • Логистика
 • Хемиски техничари
 • Филигранисти
 • Електричарски, металски и механички занимања
 • Електроинженери
 • Мехатроничари
 • Одржувачи на машини
 • Оператори на CNC машини
 • Оператори со универзална глодалка
 • Оператори со универзална фреза
 • Стругари
 • Геолошки техничари
 • Рударски техничари
 • Канцелариски службеници
 • Царински службеници
 • Оператори за хемиска преработка на гума
 • Конфекционери
 • Технолози
 • Лабораториски техничари
 • Прехранбени техничари
 • Кројачи
 • Угостителство
 • Туристички работници
 • Рецепционери
 • Монтери на соларни панели
 • Општи поправки во домаќинството
 • Дрвна индустрија
 • Текстил
 • Преработка на храна
 • Одржувачи на земјоделска механизација
 • Оператори на кранови и дигалки

ИНТЕРЕСЕН ФАКТ

Во Финска - земја која ужива углед на земја со еден од најдобрите образовни системи во светот - 45% од учениците избираат техничка насока, а не академска насока, по завршувањето на основното образование.