Новости

16 Март 2017

На 15 и 16 март 2017 во Маврово се одржа дводневен семинар на тема „Доживотно учење и анализа на потребите на пазарот на труд“ на кој учествуваа 32 претставници од училиштата за СОО, работничките универзитети, Центарот за образование на возрасни, општините и единиците на локалната самоуправа, локални агенции за вработување, локалните Стопански комори и Министерството за образов

28 ноември 2016

Втората консултативна средба во врска со подготовката на Стратегијата за доживотно учење 2016-2020 година се одржа на 28 ноември 2016 година, на која се собраа проектните експерти и релевантните чинители во хотел „Арка“ во Скопје, со цел да дискутираат за сегашната состојба во секторот и насоките за неговиот иден развој.

20 октомври 2016

Еден од најважните елементи на процесот на реформирање на СОО е иновацијата во рамките на наставата, учењето и оценувањето. Во минатото, процесот на учење бил базиран на училницата, а наставникот бил во центарот, при што користениот метод за испитување на знаењето било тестирањето.  

21 септември 2016

На 21 септември 2016 година, во хотел „Холидеј Ин“, беше одржан официјален настан на проектот „Јакнење на доживотното учење преку модернизација на системите за стручно образование и обука и образование на возрасни“. На настанот поздравни говори одржаа г-н Пиштар Лутфиу, Министер за образование и наука, и г-н Мауро ди Вероли, Раководител на Одделот за операции на Делегацијата на ЕУ во Скопје.

Pages