Risi

28 nëntor 2016

Takimi i dytë konsultativ lidhur me përgatitjen e Strategjisë për mësim të përjetshëm 2016-2020 u mbajt më 28 nëntor 2016, në të cilin u mblodhën ekspertët projektues dhe faktorët relevant në hotel “Arka” në Shkup me qëllim që të diskutojnë për gjendjen aktuale në sektor dhe drejtimet për zhvillimin e saj të ardhshëm.

21 shtator 2016

Më 21 shtator 2016, në hotel “Holidej In” u mbajt ngjarja zyrtare e projektit “Përforcimi i mësimit të përjetshëm përmes modernizimit të sistemeve për arsim profesional dhe trajnim dhe arsimimit të të rriturve”. Në ngjarje fjalime përshëndetëse patën z. Pishtar Lutfiu, Ministër i Arsimit dhe Shkencës dhe z. Mauro di Veroli, Drejtues i Sektorit për operacione të Delegacionit të BE-së në Shkup.